Onderwijs en natuur

Kom mee naar buiten allemaal
Tekst en communicatie

Ik help scholen bij interne en externe communicatie. Ik schrijf en redigeer teksten voor drukwerk en internet. Of denk mee over een communicatiestrategie. Ook kan ik meehelpen bij de uitvoering ervan. Ik ben oorspronkelijk opgeleid als journalist en heb jarenlange ervaring als tekstschrijver, webredacteur, eindredacteur en communicatiemedewerker. Door mijn ervaring in communicatie en kennis van kinderen heb ik aan één woord genoeg om uw boodschap helder te verwoorden en met uw doelgroep de dialoog aan te gaan.

Ik kan u helpen bij de productie van onder meer:

  • folders
  • jaarverslagen
  • websites
  • advertenties en brochures

Ik kan alleen de tekst verzorgen of de hele productie. Ik heb in mijn netwerk fotografen, webdesigners, vormgevers en social media-experts die ik kan inzetten voor een mooi resultaat.

Natuureducatie

Kinderen van nu komen weinig buiten en weten weinig van natuur.  Het is belangrijk dat kinderen weer een band krijgen met de natuur waarvan ze deel uitmaken. De school kan daar een grote rol in spelen. Maar de school moet kiezen tussen talloze projecten die gaan over veilig vrijen, niet roken of veilig internetten. Toch vind ik dat natuur prioriteit zou moeten hebben. Het is de basis van ons bestaan. Met de programma’s Natuurwijs en BiologiePlusSchool probeer ik daar verandering in de brengen.

BiologiePlusSchool

Als trainer van BiologiePlusSchool laat ik leerkrachten uit het basisonderwijs zien hoe ze natuur- en milieueducatie kunnen verweven in hun lesprogramma met inachtneming van de kerndoelen. Daarbij is er een evenwichtige afwisseling tussen praktische werkvormen en theoretische verdieping en staat de relevantie, actualiteit en samenhang voorop: de context-conceptbenadering.

Hiermee kiest de school voor leerlingen die zelfstandig keuzes kunnen maken rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid. Daarmee doet de school recht aan één van haar belangrijkste taken: leerlingen opvoeden tot bewuste burgers die weloverwogen beslissingen kunnen nemen en ander leven respecteren.

Natuurwijs

Als Natuurwijzer neem ik kinderen mee naar buiten. Samen met de docent verkennen we drie keer in een jaar spelenderwijs eenzelfde gebied. Natuur komt hier binnen via het hart, maar ook hoofd en handen komen aan bod. Het is verrassend hoezeer kinderen genieten van deze uitstapjes die een hele schooldag beslaan. Ze vervelen zich geen moment en genieten van wat ze buiten zien en doen.

De programma’s BiologiePlusSchool en Natuurwijs zijn complementair. Door beide programma’s te combineren, biedt u uw leerlingen natuurbeleving en stimuleert u milieubewustzijn met daaraan gekoppeld een handelingsperspectief. Hierdoor biedt u continuïteit in het natuuronderwijs op uw school.

Bent u geïnteresseerd in BiologiePlusSchool, Natuurwijs of ondersteuning in communicatie? Neem dan contact met mij op!